Kedilerde Denge, Koordinasyon ve Düşme Refleksi

Kediler kökeninde avcı ve yırtıcıdır. Hemen ayağa kalkabilmek ve kıvrak olmak zorundadırlar. Bedeni en az güçle en yüksek hıza ulaşabilmeye uygundur. Bir kedi kısa bir mesafede saatte 48km hız yapabilir. Böylece avını elinden kaçırmaz. Bu yüzden atlama, tırmanma ve denge konusunda müthiş bir kordinasyona sahiptir. Atlama Her kedi müthiş bir atlettir. Boyunun beş katı yükseğe sıçrayabilir.…